Методичне забезпечення дисциплін

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

Інтенсивний методичний підхід у процесі викладання іноземних мов – це розробка та впровадження методичного пакету «Інтерактив» як частини системного навчання з використанням підручника «Business English» та мультимедійної підтримки до нього по таким пріоритетним напрямкам:

 • Нульове тестування вхідних знань студентів – виявлення рівня підготовки з іноземних мов; формування навчальних груп за трьома рівнями знань.

 • Формування навичок і вмінь різних видів мовленнєвої діяльності – прослуховування аудіозаписів діалогів авторського підручника «Business English» викладачів університету (Шушина Н.А., Гапон Ю.А.) та його фонетичних розділів. Високоякісний запис зроблено у цифровій формі носіями мови із США.

 • Закріплення вивченого матеріалу – комп’ютеризовані лабораторні роботи (комп’ютерні програми VT2000, ET2002, English Base, English Test тощо).

 • Контроль навчальної діяльності студентів, тестування знань, вмінь і навичок. Здійснюються в діалоговому інтерактивному режимі.

 • Самостійна робота – мультимедійний навчальний комплекс «Everyday English in communication».

 • Інформаційно-довідкова підтримка навчального процесу – комп’ютерний англомовний словник ”Lyngvo”; додаткові мультимедійні навчальні програми та аудіо-відео матеріали: навчальні комплекси “English Platinum“, “Deutsch Platinum“.

 • Можливість проходження практики у країнах Європи та США – це удосконалення мовленнєвих навичок, органічне відчуття англомовного середовища у контексті професійно-практичної діяльності.

 • Оприявлення набутих знань – захист дипломної роботи іноземною мовою.


Основні курси іноземних мов розширено наступними напрямками навчання:

 • Основи професійного перекладу

 • Іноземна мова наукового спілкування (для магістрів)

 • Іноземна мова за профілем наукової спеціальності


Кафедра має велику кількість методичних матеріалів для оптимізації процесу вивчення студентами іноземних мов по кожній окремо взятій спеціальності ЗВО.

В наявності є робочі програми, відповідно до яких ведуться заняття, а також додаткові методичні матеріали, спеціально розроблені для цієї мети викладачами кафедри.

© 2024 KNTU