Сучасні технології навчання

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Науково-педагогічна діяльність кафедри іноземних мов ЦНТУ
здійснюється у багатьох напрямках. Основні з них відображені у схемі:

Інтенсивний діяльнісно-методичний підхід, який взято кафедрою за основу у навчанні іноземним мовам, передбачає використання основних принципів методу активізації

Реалізація цих принципів здійснюється за допомогою методичного пакету «Інтерактив», який був створений викладачами кафедри.


Обговорення навчально-методичного пакету «Інтерактив» членами викладачами кафедриПакет містить ком­плекс вправ та дидактичних матеріалів, побудованих за такими технологіями.


I. Технології кооперативного навчання:

- робота в парах;

- робота в малих групах;

- діалог;

- пошук інформації;

- коло ідей.

Використання технології ситуативного моделювання на занятті з англійської мови
за темою «Домовленність про ділову зустріч по телефону»


ІІ. Технології колективно-групового навчання

мозковий штурм;

навчаючи – вчись;

case-метод.

Використання інтерактивної технології «навчаючи – учись» при вивченні граматичних тем.


ІІІ. Технології ситуаційного моделювання:

- моделювання ситуацій: у лікаря, проходження митного контролю, в аеропорту, у дантиста, в ресторані;

- ведення ділових переговорів, складання економічних та торгівельних контрактів;

- драматизація;

- ток-шоу;

- дебати.

Використання технології ситуативного моделювання на занятті з англійської мови за темою «Проведення прес-конференції з торгівельно-економічних питань».

IV. Інформаційні технології навчання

Робота студентів з комп’ютерними програмами
для навчання різних видів мовленевої діяльності


Мета методичного пакету: формування мовленнєвої компетенції за умови активної взаємодії всіх студентів у співпраці. Пакет «інтерактив» є частиною системного навчання з використанням підручника «Business English» та мультимедійної підтримки до нього. Прослуховування цифрових аудіозаписів діалогів підручника «Business English» та його фонетичних розділів.V. Лабороторно-дослідницька робота студентів з вивчення іноземних мов.

Самостійна робота студентів в лабораторії інформаційних технологій навчання з використанням мережі Internet, довідкових матеріалів та електронних словників, програмних підсумкових тестів тощо.

Розробка та впровадження сучасних технологій прискорює процес засвоєння матеріалу, сприяє його усвідомленню, активізує зовнішню та внутрішню мотивацію студентів у навчанні іноземних мов.

Комп’ютеризовані лабораторні роботи для закріплення вивченого матеріалу (комп’ютерні програми VT2000, ET2002, English Base, English Test тощо), які застосовуються для контролю навчальної діяльності студентів і тестування знань, вмінь і навичок. Контроль проводиться в діалоговому інтерактивному режимі.

Мультимедійний навчальний комплекс «Everyday English in communication», що застосовується для самостійного вдосконалення володіння мовою.

Комп’ютерний англомовний словник «Lyngvo» забезпечує інфор­маційно-довідкову підтримку навчального процесу.

© 2024 KNTU