Історія кафедри

Історія створення та опис діяльності кафедри

У 1960 році в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування було засновано кафедру іноземних мов. Першим її завідувачем був Петро Матвійович Стрілець (1960-1982 рр.).

На той час основною метою навчання іноземним мовам у технічному вищому закладі був розвиток загальноосвітнього рівня майбутнього фахівця та удосконалення навичок і вмінь читати та перекладати тексти, користуватися науковою та технічною літературою іноземною мовою за спеціальністю.

У різні роки кафедру очолювали: Борис Яковлевич Сліпак (1982-1983 рр.), Наталя Абрамівна Шушина (1983-1991 рр.), Юрій Антонович Гапон (1991-2002 рр.), Тетяна Аркадіївна Манько (2002-2003 рр.), Світлана Володимирівна Щербина (2003-2011 рр.).

Нині кафедру очолює Валерій Іванович Миценко, який працює у ЦНТУ з 2004 року.

Зараз на кафедрі працює 7 викладачів. Серед них п'ять кандидатів наук, доценти: В.І. Миценко, О.М. Гавриленко, Т.В. Русановська, С.В. Щербина та старший викладач І.О. Головко.

Протягом усього періоду діяльності кафедри ведеться інтенсивна робота з навчально-методичного забезпечення, поширюється матеріально-технічне оснащення кафедри. В часи перебудови і згодом – незалежної України викладачам кафедри довелося міняти всі навчально-практичні матеріали. Тому всі викладачі під керівництвом тодішньої завідуючої Шушиної Наталії Абрамівни, а згодом – Гапона Юрія Антоновича взяли участь у створенні свого власного підручника “Business English”, яким і зараз успішно користуються наші студенти. Висококваліфіковані педагоги взяли участь у розробці удосконалених програм до спеціальностей та забезпечення матеріалами заочного та дистанційного навчання.

На сьогоднішній день кафедра забезпечує висококваліфіковане викладання іноземних мов (англійської, німецької та ділової іноземної мови) для бакалаврів, магістрів, аспірантів та співробітників університету.

© 2024 KNTU