Склад кафедри

Миценко

Валерій Іванович

 

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуальний підхід до виховання дітей у педагогічній спадщині Г. Спенсера
(1820-1903 рр.)»

Коло наукових інтересів: Теоретико-методичні засади становлення професійних якостей студентів економічних спеціальностей. 

Має понад 40 публікацій,  6 навчальних посібників, 16 методичних вказівок.

Гавриленко

Ольга Миколаївна

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності»

Коло наукових інтересів: Формування навичок та вмінь іншомовного спілкування, IC технології навчання, інноваційні методи навчання іноземних мов. 

Має 50 публікацій, 4 навчальних посібника, 3 методичні рекомендації.

Русановська

Тетяна Вікторівна


Кандидат філологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Вторинна номінація у творенні комічного (на матеріалі сленгових соматизмів в українській та німецькій мовах)"

Коло наукових інтересів: порівняльна лінгвістика, семасіологія.

Має 17 публікацій, 7 навчально-методичних праць. 

Щербина

Світлана Володимирівна

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Науково-дослідна робота майбутніх диспетчерів міжнародних авіаліній як засіб формування професійних умінь»

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічні аспекти активізації вивчення англійської мови в технічних вузах.

Має 38 публікацій, 14 методичних вказівок, 1 науково-методичний посібник.

 

Гречихіна

Наталія Володимирівна

 

Викладач

Коло наукових інтересів: Дефініція як одиниця навчально-наукового тексту.

Має 28 публікацій, 5 методичних вказівок.

Головко

Ірина Олексіївна

 

Старший викладач

Коло наукових інтересів: Історія становлення та розвитку технічної освіти в європейських країнах: педагогічний аспект.

Тема кандидатської дисертації: "Розвиток технічної освіти в Англії (1870 – 1914 роки)"

Має 30 публікацій, 4 методичні посібники.

Штомпель

Ганна Владиславівна

 

Викладач

Коло наукових інтересів: Загальна лінгвістика, типологічна та контрактивна лінгвістика.

Має 20 публікацій, 11 методичних вказівок.

Філіппова

Лариса Василівна 

Викладач

Коло наукових інтересів: Методики викладання англійської мови в технічному ВНЗ.

Має: 14 публікацій, 6 методичних вказівок.© 2021 KNTU